Offentlig upphandling

Kastell erbjuder juridisk rådgivning i alla frågor rörande offentlig upphandling. Vi biträder såväl leverantörer som upphandlande myndigheter i överprövningsprocesser. Vi hanterar även andra frågor som uppkommer i samband med offentliga upphandlingar t.ex. avtalsförhandling och tillämpning av upphandlade avtal samt frågor om skadestånd och ogiltighet. Vårt team är genom sin gedigna kunskap och erfarenhet väl förberett för att kunna hantera de krav på snabba svar och korta tidsfrister som ofta råder inom området.