Konkurrensrätt

Kastell tillhandahåller rådgivning och biträde inom alla delar av konkurrensrätten och EU-rätten, inklusive offentlig upphandling. Inom området anses byrån vara en av de främsta i Sverige. Det etablerade rankningsinstitutet Chambers uppger (2013) att ”[t]his competition boutique has an outstanding reputation, thanks to the exceptional expertise of its team.” Kastells advokater har mångårig erfarenhet av att företräda klienter i ärenden inför konkurrensrättsliga myndigheter, som t.ex. Konkurrensverket, Europeiska kommissionen och regulatoriska myndigheter som Post- och Telestyrelsen, och inför domstolar, inklusive Marknadsdomstolen, Högsta domstolen och EU-domstolen.