Stefan Widmark

Delägare, Advokat (medlem i Sveriges advokatsamfund sedan 1995)
Direkttelefon: +46 (0)8 459 12 56
Mobil: +46 (0)76 797 40 40
Fax: 46 (0)8 459 12 50

Stefan Widmark

Stefans yrkeserfarenhet

  • Delägare, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, 2005 – 2014
  • Delägare, Advokatfirman Vinge, 2001 – 2005
  • Biträdande jurist, Advokatfirman Vinge, 1998 – 2001
  • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, 1996 – 1998
  • Biträdande jurist, Danowsky & Partners, 1994 – 1996
  • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, 1992 – 1994
  • Notarie, Göteborgs tingsrätt, 1989 – 1992

Stefan är expert på immaterialrätt, medierätt och marknadsrätt och har över 20 års erfarenhet som specialist inom dessa områden. Stefan har tidigare som ordförande varit med om att bygga upp verksamhetsgruppen för immaterialrätt, medierätt och marknadsrätt på såväl Mannheimer Swartling Advokatbyrå som Advokatfirman Vinge. Stefans verksamhet innefattar till övervägande del kvalificerad rådgivning och hantering av tvister inom hans specialistområden. Rådgivningen inom immaterialrätten avser till omfattande del upphovsrättsliga och känneteckensrättsliga frågor. Inom medierätten har Stefan omfattande erfarenhet av de branschspecifika lagar, avtal och andra frågor som förekommer inom olika mediebranscher, såsom t.ex. alla typer av avtal och branschvillkor som är inblandade vid film- och TV-produktioner, vid utgivning av musik, böcker och tidningar samt i spel- och idrottsverksamhet. Den marknadsrättsliga rådgivningen består ofta i erfarenhetsbaserad och konkret bedömning av om en viss marknadsrättslig åtgärd är tillåten utifrån olika typer av marknadsrättslig lagstiftning. Stefan anlitas också för strategisk rådgivning kring immateriella tillgångar eller regulatoriska medierättsliga frågor i samband med företagsförvärv där dessa frågor har stort värde. En annan typ av ärenden som Stefan också ofta anlitas för är ärenden som rör förtal respektive mediers brott mot pressetiska regler eller motsvarande vid publicering av artiklar eller andra medieuppgifter om klientföretag. Stefan rankas återkommande bland de ledande svenska juristerna inom hans specialistområden.