Pamela Hansson

Delägare, Advokat (medlem i Sveriges advokatsamfund sedan 2015)
Direkttelefon: +46 (0)8 459 12 45
Mobil: +46 (0)70 388 00 28
Fax: +46 (0)8 459 12 50

Pamela Hansson

Pamelas yrkeserfarenhet

  • Nationell expert, Generaldirektoratet för konkurrens, Europeiska kommissionen, 2009 – 2011
  • Konkurrenssakkunnig, Konkurrensverket 2004 – 2009
  • Konkurrensexpert, Länsstyrelsen i Stockholms län, 2002 – 2004
  • Trainee, Generaldirektoratet för konkurrens, Europeiska kommissionen, 2001 – 2002

Pamela började som biträdande jurist på Kastell den 22 augusti 2011. Pamela har femton års erfarenhet från att arbeta med konkurrensrätt. Hon kommer närmast från Europeiska kommissionens GD Konkurrens där hon arbetat med konkurrens- och statsstödsfrågor inom framförallt telekom- och mediaområdet. Hon har tidigare arbetat som konkurrenssakkunnig och projektledare på Konkurrensverket och där ansvarat för ett flertal missbruks- och koncentrationsprojekt, framförallt inom energisektorn. Pamela har på såväl Konkurrensverket som Europeiska kommissionen deltagit och ansvarat för ett flertal platsundersökningar (s.k. gryningsräder). Pamela har även erfarenhet från att arbeta med regulatoriska frågor inom telekomområdet.