Olof Larsberger

Delägare, Advokat (medlem i Sveriges advokatsamfund sedan 2009)
Direkttelefon: +46 (0)8 459 12 47
Mobil: +46 (0)72 531 62 40
Fax: +46 (0)8 459 12 50

Olof Larsberger

Olofs yrkeserfarenhet

  • Managing Associate, Hannes Snellman, 2014 – 2016
  • Senior associate, Hannes Snellman, 2010 – 2014
  • Biträdande jurist, Linklaters, 2006 – 2010
  • Biträdande jurist, Advokatfirman A-Law, 2005 – 2006
  • Tingsnotarie, Huddinge tingsrätt, 2003 – 2005
  • Trainee, Europeiska kommissionen, Bryssel, 2003

Olof började på Kastell i mars 2016. Olof har mångårig erfarenhet av kommersiell tvistlösning generellt – såväl domstolsprocesser som skiljeförfaranden – och på konkurrens- och upphandlingsområdet i synnerhet. Han har bl.a. agerat ombud i kartell- och missbruksmål liksom konkurrensrättsliga skadeståndsmål. Olof har vidare hanterat ett stort antal upphandlingsrättsliga överprövningsmål och rankas återkommande som en av Sveriges ledande jurister inom offentlig upphandling. I exempelvis Legal500 år 2010 anges att ”[P]ublic procurement specialist Olof Larsberger […] has a great business perspective into his work and finds workable solutions and wordings”.