Maria Sivertsson

Advokat (medlem i Sveriges advokatsamfund sedan 2015)
Direkttelefon: +46 (0)8 459 12 44
Mobil: +46 (0)73 054 34 54
Fax: +46 (0)8 459 12 50

Maria Sivertsson

Marias yrkeserfarenhet

  • Notarie, Helsingborgs tingsrätt, 2009 – 2011
  • Uppsatspraktikant, Advokatfirman Fylgia, 2006
  • Vikarie, Patent- och registreringsverket, 2005

Maria började på Kastell i april 2011. Innan dess fullgjorde hon notarietjänstgöring vid Helsingborgs tingsrätt.