Malin Persson

Biträdande jurist, Advokat (medlem i Sveriges Advokatsamfund sedan 2016)
Direkttelefon: +46 (0)8 459 12 64
Mobil: +46 (0)70 356 62 70
Fax: +46 (0)8 459 12 50

Malin Persson

Malins yrkeserfarenhet

  • Rättssekreterare (Référendaire), Generaladvokaten Nils Wahls kabinett, EU-domstolen, Luxemburg, 2016
  • Departementssekreterare, Utrikesdepartementet – Enheten för främjande och EU:s inre marknad, 2014 – 2016
  • Counsel, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, 2014
  • Praktikant/juristassistent, Generaladvokaten Nils Wahls kabinett, EU-domstolen, Luxemburg, 2013 – 2014
  • Biträdande jurist, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, 2005 – 2013
  • Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt, 2006 – 2009

Malin Persson började på Kastell den 1 november 2016. Malin kommer närmast från en tjänst som rättssekreterare vid EU-domstolen, där hon har arbetat i generaladvokat Nils Wahls kabinett. Dessförinnan arbetade Malin i flera år på Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB med specialisering inom EU- och konkurrensrätt och på Utrikesdepartementet som rådgivare i frågor rörande EU:s inre marknad. Malin har arbetat med många transaktioner som anmälts till EU-kommissionen och konkurrensrättsmyndigheter i flera olika länder. Hon har även mångårig erfarenhet av tvister och andra ärenden rörande EU- och konkurrensrättsliga frågor.