Magnus Eriksson

Delägare, Advokat (medlem i Sveriges advokatsamfund sedan 2004)
Direkttelefon: +46 (0)8 459 12 62
Mobil: +46 (0)70 228 48 14
Fax: +46 (0)8 459 12 50

Magnus Eriksson

Magnus yrkeserfarenhet

  • Delägare, Hannes Snellman, 2009 – 2014
  • Biträdande jurist, Linklaters, 2001 – 2009
  • Rättssakkunnig, Justitiedepartementet, 1999 – 2001
  • Hovrättsassessor, Svea hovrätt, 1998 – 1999
  • Tingsfiskal, Stockholms tingsrätt, 1997 – 1998
  • Fiskalaspirant, Svea hovrätt, 1996 – 1997
  • Tingsnotarie, Kristianstads tingsrätt, 1994 – 1996

Magnus har sedan han övergick till advokatbanan år 2001 arbetat uteslutande med skiljetvister och domstolsprocesser. Han har agerat ombud i ett stort antal såväl svenska som internationella tvister hänförliga till flera olika rättsområden. Förutom civil- och bolagsrättsliga ärenden har han särskild erfarenhet av konkurrensrättsliga och immaterialrättsliga tvister samt av tvister med anknytning till reglerade marknader. Magnus är ofta anlitad som skiljeman och är återkommande högt rankad inom området för tvistelösning. Innan han gick över till advokatbanan arbetade Magnus som domare vid Svea hovrätt och Stockholms tingsrätt samt som rättssakkunnig vid justitiedepartementet.