Kent Calmels

Senior Counsel, Advokat (medlem i Sveriges advokatsamfund sedan 1994)
Direkttelefon: +46 (0)8 459 12 41
Mobil: +46 (0)70 326 66 08
Fax: +46 (0)8 459 12 50

Kent Calmels

Kents yrkeserfarenhet

  • Delägare, Linklaters Advokatbyrå, 2001 – 2010
  • Delägare Lagerlöf & Leman Advokatbyrå och ansvarig för L&Ls Brysselkontor, 1996 – 2001
  • Biträdande jurist, Coudert Brothers, 1993 – 1996
  • Biträdande jurist, Van Bael & Bellis, 1991 – 1992
  • Stagiaire, Europeiska kommissionen, 1989

Kent är en av Kastells grundareInnan Kastell ansvarade han i cirka 10 år för Linklaters konkurrensrättsgrupp i Stockholm och har över 25 års erfarenhet inom sitt specialistområde. Under hela nittiotalet var Kent verksam som rådgivare i Bryssel. I huvudsak sysslar Kent med rådgivning och biträde inom konkurrensrätten (inklusive EU-rätt). Kent hjälper företag och investmentbanker med analyser inför företagsaffärer, förvärvsanmälningar och förhandlingar med granskande konkurrensmyndigheter. Kent ger också löpande rådgivning i frågor med konkurrensrättslig anknytning, som exempelvis uppstår i samband med avtal och affärsmetoder, och han biträder företag inför myndigheter och domstolar i konkurrensrättsliga tvister. Under sina år i yrket har Kent varit involverad i flera stora konkurrensrättsärenden i både Stockholm och Bryssel och han rankas internationellt som en av de främsta inom sitt område. Utöver sin gedigna erfarenhet på konkurrensrättsområdet har Kent också agerat som ombud i ett antal europarättsliga processer vid både Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen.