Henrik Bielenstein

Delägare, Advokat (medlem i Sveriges advokatsamfund sedan 1984)
Direkttelefon: +46 (0)8 459 12 43
Mobil: +46 (0)70 608 22 58
Fax: +46 (0)8 459 12 50

Henrik Bielenstein

Henriks yrkeserfarenhet

  • Delägare, Bird & Bird, 2007 – 2011
  • Delägare, Linklaters Advokatbyrå, 2001 – 2007
  • Delägare, Lagerlöf & Leman Advokatbyrå, 1988 – 2001
  • Biträdande jurist, Advokatfirman Lagerlöf, 1981 – 1988
  • Notarie, Stockholms tingsrätt, 1979 – 1981
  • Lärare och föredragshållare i civilrätt, Stockholms universitet, 1975 – 1994
  • Assistent till professor Jan Hellner, Stockholms universitet, 1973 – 1979

Henrik började som delägare på Kastell den 1 februari 2011. Henrik är en av Sveriges mest erfarna och ledande tvistemålsadvokater och har över 30 års erfarenhet av att biträda företag vid olika typer av tvister och skiljeförfaranden. Henrik har varit ombud i Högsta domstolen i 17 tvistemål. Henrik har även särskild kompetens inom kontraktuellt och utomkontraktuellt skadestånd, konsultansvar samt försäkringsrätt. Under sin tid på Linklaters var han ansvarig för processgruppen.