Erik Söderlind

Delägare, Advokat (medlem i Sveriges advokatsamfund sedan 2000)
Direkttelefon: +46 (0)8 459 12 42
Mobil: +46 (0)70 326 66 42
Fax: +46 (0)8 459 12 50

Erik Söderlind

Eriks yrkeserfarenhet

  • Delägare, Linklaters, 2002 – 2010
  • Biträdande jurist, Lagerlöf & Leman advokatbyrå, 1995 – 2001
  • Konkurrensverkets rättssekretariat, 1993 – 1995
  • Näringsfrihetsombudsmannens kansli, 1991 – 1993
  • Notarie, Västerås och Jakobsbergs tingsrätter, 1988 – 1991

Erik är en av Kastells grundare. Närmast före Kastell ansvarade han under två års tid för att leda och bygga upp Linklaters konkurrensrättsteam i Asien. Dessförinnan arbetade Erik vid Linklaters konkurrensrättsgrupp i Stockholm. Erik har 20 års erfarenhet inom sitt specialistområde, först som företrädare för det allmänna och nu sedan drygt 15 år som ombud och rådgivare till företag. I huvudsak arbetar Erik med rådgivning och biträde inom konkurrensrätten (inklusive EU-rätt). Han hjälper företag med alla typer av konkurrensrättsliga frågor. Under sitt arbete inom området har Erik varit involverad i ett stort antal betydande konkurrensrättsärenden i både Stockholm och Bryssel. Erik har varit ombud i konkurrensrättsliga mål i såväl Högsta domstolen som vid EU-domstolen. Utöver sin gedigna erfarenhet på konkurrensrättsområdet har han också givit råd och agerat som ombud i ett stort antal regulatoriska tvister med EU-rättslig anknytning inom främst telekom, läkemedel och energi.