Christina Mailund

Delägare, Advokat (medlem i Sveriges advokatsamfund sedan 2006)
Direkttelefon: +46 (0)8 459 12 49
Mobil: +46 (0)70 353 37 76
Fax: +46 (0)8 459 12 50

Christina Mailund

Christinas yrkeserfarenhet

  • Biträdande jurist, Linklaters Advokatbyrå, 2002 – 2013
  • Avdelningsjurist och konkurrenssakkunnig, Konkurrensverket, 1994 – 2002
  • Tingsnotarie, Uppsala och Stockholms tingsrätt, 1990 – 1994

Christina började på Kastell 1 oktober 2013. Christina har 20 års erfarenhet av att arbeta med konkurrensrätt, först på Konkurrensverket och de senaste 10 åren i Linklaters konkurrensgrupp i Stockholm. Hon har under dessa år lämnat rådgivning i alla typer av konkurrensrättsliga ärenden samt i statsstödsfrågor.