Carl Norén

Delägare, Advokat (medlem i Sveriges advokatsamfund sedan 2010)
Direkttelefon: +46 (0)8 459 12 46
Mobil: +46 (0)72 525 17 17
Fax: +46 (0)8 459 12 50

Carl Norén

Carls yrkeserfarenhet

•    Biträdande jurist, Eversheds Södermark Advokatbyrå, 2010 – 2012
•    Biträdande jurist, A1 Advokater, 2010
•    Biträdande jurist, Advokatfirman Södermark, 2007 – 2009
•    Hovrättsfiskal, Svea hovrätt, 2006 – 2007
•    Notarie, Stockholms tingsrätt, 2004 – 2006

Carl började på Kastell i april 2012. Innan dess har Carl arbetat på andra advokatbyråer med inriktning på processrätt och offentlig upphandling. Han har varit ombud i kommersiella domstols- och skiljeprocesser för såväl svenska som utländska klienter verksamma inom en rad olika områden. Carl har många års erfarenhet av att hjälpa både upphandlande myndigheter och leverantörer med rådgivning inom offentlig upphandling. Han har varit ombud i mål om överprövning som berört flera olika branscher, framförallt i upphandlingar av IT- och kontorsutrustning, bemanningstjänster, läkemedel samt inom transportsektorn.

Carl är även sekreterare i Riksidrottsförbundets Dopingnämnd.