Bodil Ehlers

Delägare och VD, Advokat (medlem i Sveriges advokatsamfund sedan 2012 samt solicitor i England & Wales sedan 2006)

Direkttelefon: +46 (0)8 459 12 55
Mobil: +46 (0)76 838 18 18
Fax: +46 (0)8 459 12 50

Bodil Ehlers

Bodils yrkeserfarenhet

  • Senior biträdande jurist, ENN Advokatbyrå, 2012 – 2014
  • Bolagsjurist, Sotheby’s, London, 2008 – 2012
  • Biträdande jurist, Best & Soames, London, 2007 – 2008
  • Biträdande jurist, Bird & Bird, London, 2004 – 2007
  • Biträdande jurist, Bird & Bird, Stockholm, 2002 – 2004
  • Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt, 2000 – 2002

Bodil började på Kastell i april 2014. Hon är specialiserad på kommersiell tvistelösning och har efter åtta år på svenska och engelska advokatbyråer omfattande erfarenhet av såväl svenska som internationella domstols-, skilje- och medlingsförfaranden. Bodil har även specialistkunskap inom immaterialrätt, marknadsrätt och media. Hon arbetade under sin tid i London på Bird & Bird och på media boutiquen Best & Soames och har även studerat på magisterprogrammet i immaterialrätt vid Stockholms universitet (Master of Laws (LLM) in European Intellectual Property Law). Bodil har även arbetat som bolagsjurist på auktionshuset Sotheby’s. Bodil är både advokat och solicitor och medlem i såväl det svenska som det engelska advokatsamfundet.