Azra Osmancevic

Advokat (medlem i Sveriges advokatsamfund sedan 2016)
Direkttelefon: +46 (0)8 459 12 61
Mobil: +46 (0)72 700 17 23
Fax: +46 (0)8 459 12 50

Azra Osmancevic

Azras yrkeserfarenhet

• Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt, 2013 – 2014
• Biträdande jurist, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Stockholm, 2012-2013
• Bolagsjurist, Qryptone Music Group, New York/Los Angeles/Stockholm, 2011-2012

Azra började på Kastell i december 2014. Hon är specialiserad inom immaterialrätt, medierätt, marknadsrätt och idrottsjuridik. Närmast före Kastell har hon slutfört notarietjänstgöring vid Stockholms tingsrätt samt arbetat som biträdande jurist på Mannheimer Swartling Advokatbyrås kontor i Stockholm. Azra har även varit bolagsjurist på Qryptone Music Group i New York/Los Angeles/Stockholm, där hon arbetade med kvalificerad rådgivning avseende förekommande avtalsformer inom såväl den svenska som internationella medie- och nöjesindustrin.