2012

Vi lämnar här ett urval av uppdrag som vi erhållit sedan starten i november 2010. På grund av klientsekretessen kan vi endast namnge klienterna i ett fåtal fall.

 • Ett läkemedelsbolag med överklagande av avslagsbeslut från Tand- och Läkemedelsförmånsverket.
 • Ett ledande företag i detaljhandeln med analys av påtänkta inköpsvillkor och affärsmetoder.
 • Samägda produktionsbolag med konkurrensrättslig utbildning om hur samägandet mellan konkurrerande producenter i de gemensamma produktionsbolagen bör hanteras.
 • Ett ledande telekomföretag i mål om konkurrensskadeavgift för påstått missbruk av dominerande ställning på bredbandsmarknaden.
 • En ledande aktör inom dagligvaruhandeln med konkurrensrättslig rådgivning i relation till utredningar av svenska och utländska konkurrensmyndigheter.
 • Ett ledande energiföretag i en utredning av Konkurrensverket rörande påstått missbruk av dominerande ställning.
 • Ett ledande företag i detaljhandeln med analys av föreslagen lagstiftnings förenlighet med EU rätten.
 • Ett transportföretag i en utredning av Konkurrensverket rörande ett vertikalt samarbetsavtal.
 • Ricoh Sverige AB med löpande upphandlingsrättslig rådgivning samt i ett stort antal överprövningar.
 • Stora Enso i producentansvarsfrågor innefattande förvaltningsrättslig process.
 • SSG, som ägs av Sveriges största skogsindustriföretag, med konkurrensrättslig rådgivning i samband med ett benchmarkingverktyg.