2011

Vi lämnar här ett urval av uppdrag som vi erhållit sedan starten i november 2010. På grund av klientsekretessen kan vi endast namnge klienterna i ett fåtal fall.

  • OnlinePizza Norden AB i en utredning av Konkurrensverket rörande missbruk av dominerande ställning.
  • Ett börsnoterat mediaföretag med konkurrensrättslig analys och upprättande av en svensk förvärvsanmälan inför ett förestående men ej fullgjort företagsköp.
  • Västerås Flygplats AB i en utredning av Europeiska kommissionen rörande möjligt statsstöd.