2010

Vi lämnar här ett urval av uppdrag som vi erhållit sedan starten i november 2010. På grund av klientsekretessen kan vi endast namnge klienterna i ett fåtal fall.

  • TeliaSonera med anledning av Konkurrensverkets talan vid Stockholms tingsrätt samt sedermera Marknadsdomstolen avseende påstådd marginalklämning på ADSL-marknaden.
  • Pressretur i producentansvarsfrågor innefattande bland annat ett dussin förvaltningsrättsliga processer.
  • KG Knutsson i en skadeståndstalan mot parallellimportör för varumärkesintrång.