Historia

Kastell grundades den 1 november år 2010 av Kent Calmels och Erik Söderlind. Både Kent och Erik är ledande rådgivare inom konkurrensrätt och EU-rätt. Kent var under hela nittiotalet verksam i Bryssel och ledde därefter under tio års tid Linklaters konkurrensrättsteam i Stockholm. Erik var också verksam i Linklaters Stockholmsteam under många år. Under åren 2008-2010 var han baserad i Hong Kong med ansvar för Linklaters konkurrensrättsteam i Asien.